زن به عنوان نیمی از پیکره اجتماع و نقش تعیین کننده اش در بقا و گسترش نسل انسانی و تربیت فرزندان همیشه مورد توجه بوده است.

زنان تضمین کننده سلامت خانواده و حتی جامعه هستند.

زنان می توانند به ایجاد شادابی ،نشاط و آرامش در خانواده کمک کنند و این موضوع علاوه بر پیشبرد امور در خانواده، باعث

توفیق و موفقیت فرزندان به عنوان آینده سازان مملکت نیز خواهد بود.

زن اگر ناراحت شود این ناراحتی به کل فضا و اعضای خانواده سرایت میدهد و بلعکس خوشحالی 

زن شادی را به کل اعضای خانواده و فضای آن منتقل میکند.

پس برای حفظ شادابی خانواده باید دغدغه های او را شناخت و برای رفع آن ها تلاش کرد.

منبع : گردشگری بانوی شادتوصیف زنانه
برچسب ها : خانواده ,اعضای خانواده